Thông báo mới nhất

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐỂ XEM CAMERA ONLINE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐỂ XEM CAMERA ONLINE

Nhà trường đã khắc phục được lỗi xem camera trên PC và Laptop. Để Quý phụ huynh được tiện lợi hơn trong việc theo dõi camera. Nhà trường sử dụng một phần mềm xem camera online. Quý phụ huynh vui lòng làm theo hướng dẫn sau :

Xem tất cả thông báo