Phụ huynh

DẠY CON GIAO TIẾP TỐT

Cùng tuổi nhưng sao con chị A, anh B... mau mồm mau miệng còn con em thì chậm chạp?", "Con vụng lắm, gặp ai cũng chỉ giương mắt nhìn"... đây là lời kêu ca, phàn nàn của không ít bậc phụ huynh trong việc...

Xem thêm